Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie

22 december 2018 t/m 6 januari 2019

De kerstvakantie begint op vrijdag 21 december om 12.00 uur.

Groep 1-2 hebben deze dag school. 

Groep 1-2 is op 20 december vrij.

Voorjaarsvakantie

2 maart t/m 10 maart 2019

De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 1 maart om 12.00 uur.

Tweede Paasdag 22 april 2019
Koningsspelen 19 april 2019 . School om 12.00 uur uit.
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartvakantie     30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie

6 juli t/m 18 augustus 2019

De zomervakantie begint op vrijdag 5 juli om 12.00 uur.

De kinderen zijn 's middags vrij.

 


Studiedagen 

Woensdag  31 oktober 2018 studiemiddag van 13.00 - 17.00 uur.

Donderdag 6 december 2018 studiedag, de kinderen zijn vrij. 

Vrijdag 15 februari 2019 studiedag, de kinderen zijn vrij.

Maandag 8 april 2019 studiedag, de kinderen zijn vrij.

Dinsdag 11 juni studiedag Eenbes, de kinderen zijn vrij.

Maandag 24 juni 2019 studiedag, de kinderen zijn vrij. 

 

Continurooster

  

In de laatste schoolweek staat er voor alléén  groep 8  een dag gepland waarop zij het continurooster hanteren. Namelijk donderdag 4 juli.