Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021

Tweede Paasdag 5 april 2021

Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 (valt in de meivakantie)

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021

  

Studiedagen 

In verband met studiedagen voor het team zijn alle kinderen op de volgende dagen vrij:

 

-         Maandag 26 oktober 2020

-         Maandag 11 januari 2021

-         Woensdag 30 juni 2021