Wanneer zijn de kinderen vrij?

Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 febr. t/m 04 maart 2022

Tweede Paasdag 18 april 2022

Koningsdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

 

Studiedagen schooljaar 2021-2022

In verband met studiedagen voor het team zijn alle kinderen op de volgende dagen vrij:

 

Maandag 8 november 2021

Vrijdag 24 december 2021

Dinsdag 25 januari 2022

Donderdag 14 april 2022

Vrijdag 15 april 2022

Donderdag 23 juni2022

Woensdag 13 juli 2022