Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster schooljaar 2017-2018 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

De kerstvakantie begint op vrijdag 22 december om 14.00 uur.

We hebben op deze dag een continurooster. 

Voorjaarsvakantie

12 febr. t/m 16 februari 2018

De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 9 februari om 14.00 uur.

We hebben op die dag een continurooster.

Tweede Paasdag 2 april 2018
Koningsdag  27 april 2018 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaartvakantie     10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie

9 juli t/m 17 augustus 2018

De zomervakantie begint op vrijdag 6 juli om 12.00 uur.

De kinderen zijn 's middags vrij.

 


Studiedagen 

Vrijdag 13 oktober 2017 studiedag, de kinderen zijn vrij.

Woensdag 6 december 2017 studiedag, de kinderen zijn vrij. 

Dinsdag 3 april 2018 studiemiddag, de kinderen zijn 's middags vrij.

Maandag 2 juli 2018 studiedag, de kinderen zijn vrij. 

 

Continurooster

Dinsdag 5 december 2017 continurooster, de kinderen zijn om 14.00 uur vrij.

Vrijdag 22 december 2017 continurooster, de kinderen zijn om 14.00 uur vrij.  (Let op! Ook groep 1-2)

Vrijdag 9 februari 2018 continurooster, de kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
Vrijdag 20 april 2018 continurooster, de kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 

 

In de laatste schoolweek staat er voor alléén  groep 8  een extra dag gepland waarop zij ook het continurooster hanteren. Namelijk donderdag 5 juli.