Kinderopvang en onderwijs onder één dak

Buitenschoolse opvang(BSO)

In ons kindcentrum zit de opvang en onderwijs bij elkaar onder één dak. Er is nauwe samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van onze school. Peuters en kleuters spelen samen zodat de kleintjes al kunnen wennen aan de klas, de kinderen en de juf van groep 1 van de basisschool. Zo bereiden we samen de kinderen goed voor op de overgang en creëren we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Daarnaast kunnen de kinderen van de buitenschoolse opvang naar de sport- en/of de tienerBSO. Deze bevindt zich in het Lifestyle Center Laarbeek.

Op https://www.opvanggoolaarbeek.nl/ vindt je meer informatie over de verschillende diensten van Stichting GOO. 

Je kunt contact opnemen met het servicebureau via 088-0088500. Natuurlijk kun je ook even binnen wandelen op de groep en/of een afspraak maken met de manager Lies Siebring (tel: 088-0088510) of met een van de pedagogisch medewerkers.