Privacyverklaring

Privacyverklaring voor ouders: hoe gaat De Muldershof om met de persoonsgegevens van u en uw kind? 

Onze scholen gebruiken gegevens van u en uw kinderen. Het bestuur van Eenbes is hier wettelijk voor verantwoordelijk. Bij Eenbes vinden we het belangrijk om goed om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en de privacywetten te volgen. We vertellen u hier hoe we dat doen.

Waarom gebruiken we informatie over u en uw kinderen?

We gebruiken informatie van u en uw kinderen om aan onze taken als school te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld, om uw kind op school aan te melden, hun voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat ze goed onderwijs krijgen. Ook moeten we sommige informatie doorgeven aan andere instanties, zoals het Ministerie van Onderwijs en de leerplichtambtenaar.

We gebruiken deze informatie om onze afspraken met u en uw kind na te komen en/of om te voldoen aan de wet. Informatie die hier niet onder valt, gebruiken we alleen met uw toestemming. Als we toestemming vragen, bijvoorbeeld voor het gebruik van foto’s en video’s, kunt u die op elk moment intrekken of geven, zonder dat dit invloed heeft op wat we al hebben gedaan.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

We gebruiken alleen de gegevens die echt nodig zijn voor schooltaken. We gebruiken ze niet voor andere dingen. In sommige gevallen moeten we gegevens delen met andere organisaties, zoals de onderwijsdienst, de leerplichtambtenaar, of de GGD/schoolarts. We kunnen ook hulp krijgen van bedrijven om gegevens te verwerken, maar dat doen we alleen onder onze verantwoordelijkheid en met goede afspraken over beveiliging.

 

Ons privacybeleid voldoet aan de AVG-wetgeving. Dit beleid is goedgekeurd door de GMR en kan worden opgevraagd bij de privacy officer. Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt als dat nodig is. Dit is de versie van februari 2024.

Het volledige privacyreglement is te vinden op www.eenbes.nl/downloads