Waar ieder zijn draai vindt

Welkom bij Kindcentrum Beekrijk locatie Muldershof!

Vind ons hier

Molenweg 5

5741 NA Beek en Donk

0492-461309

muldershof@eenbes.nl

Onze school

Welkom op de site van onze school!  

Wij bieden kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien – op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. 

Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen, en de behoefte aan waardering – van en voor anderen – vormen een belangrijke basis waarop uw kind zich kan ontwikkelen tot een positief-kritische, zelfstandige en sociaal vaardige medeburger. 

Bij ons leert je kind leren. Wij streven naar samenwerking met alle partners rondom uw kind. Onze werk-, leer- en benaderingswijze sluit aan op zijn of haar leefwereld. Daarbij vinden wij het essentieel dat we goed contact hebben met je. We informeren je dan ook proactief. Samen met alle betrokkenen – binnen en buiten de school – realiseren wij onze doelen! 

Over ons

Word onze nieuwe juf of meester!

Werken bij Eenbes basisonderwijs!
Bekijk vacatures