Ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn het contact bevorderen tussen ouders en school en het team ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.

 

Het bestuur van de  ouderraad bestaat uit de voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Het is een enthousiaste groep ouders die 7 keer per jaar vergadert. Daarnaast vergadert de OR elk jaar samen met de ouderraden van de andere 3 Beek en Donkse scholen zodat we ook met hen een goed contact onderhouden en ook samen activiteiten kunnen organiseren.

Ook hebben we 1 maal per jaar een ledenvergadering waarop we het jaarverslag en het financiële verslag behandelen.

Wat doet een OR?

Wij helpen met het organiseren van allerlei feesten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval enz. We zorgen ook voor iets lekkers met de kermis of eens een ijsje als het erg warm is. Verder zorgen we voor een feestdag aan het begin van het schooljaar. We genereren hiervoor extra inkomsten door kleding en frituurvet in te zamelen.

Ook houden we contact met de gemeente over de verkeersveiligheid en regelen we de luizencontrole.

Op dit moment bestaat de OR uit:

Karen van Oorschot (voorzitter)

Ilona van Moorsel (secretaris)

Hans van Leuken (penningmeester)

Mireilla van Diepen

Gowanny de Haas

Sewinta Hanegraaf

Clementien Migchels

Marie-José van Rossum

Janneke Schouwe

Anne Smeets

Nancy Vogels

Patty Wilbers 

Alex van Lieshout 

 

Email: ormuldershof@eenbes.nl