Ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn het contact bevorderen tussen ouders en school en het team ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.

 

Het bestuur van de  ouderraad bestaat uit de voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Het is een enthousiaste groep ouders die 7 keer per jaar vergadert. Daarnaast vergadert de OR elk jaar samen met de ouderraden van de andere 3 Beek en Donkse scholen zodat we ook met hen een goed contact onderhouden en ook samen activiteiten kunnen organiseren.

Ook hebben we 1 maal per jaar een ledenvergadering waarop we het jaarverslag en het financiële verslag behandelen.

Wat doet een OR?

Wij helpen met het organiseren van allerlei feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval enz. We zorgen ook voor iets lekkers met de kermis of eens een ijsje als het erg warm is. We genereren hiervoor extra inkomsten door kleding en frituurvet in te zamelen.

 

Op dit moment bestaat de OR uit:

Sanne Nooijen, voorzitter

Thijs Claessen, penningmeester

Mandy Leenders-Sauvé, secretaris

 

Clementien Migchels, lid                                                                 

Gowanny de Haas, lid

Ilona van Moorsel, lid

Linda Swinkels, lid                                                                  

Marie-José van Rossum, lid 

Mireilla van Diepen, lid                                                       

Nancy Vogels, lid 

Natasja Ermers, lid                                                                

Patrick Ipenburg, lid     

Patty Wilbers, lid

  

Email: ormuldershof@eenbes.nl