Ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn het contact bevorderen tussen ouders en school en het team ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.

 

Het bestuur van de  ouderraad bestaat uit de voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Het is een enthousiaste groep ouders die 7 keer per jaar vergadert. Daarnaast vergadert de OR elk jaar samen met de ouderraden van de andere 3 Beek en Donkse scholen zodat we ook met hen een goed contact onderhouden en ook samen activiteiten kunnen organiseren.

Ook hebben we 1 maal per jaar een ledenvergadering waarop we het jaarverslag en het financiële verslag behandelen.

Wat doet een OR?

Wij helpen met het organiseren van allerlei feesten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval enz. We zorgen ook voor iets lekkers met de kermis of eens een ijsje als het erg warm is. Verder zorgen we voor een feestdag aan het begin van het schooljaar. We genereren hiervoor extra inkomsten door kleding en frituurvet in te zamelen.

Ook houden we contact met de gemeente over de verkeersveiligheid en regelen we de luizencontrole.

 

In het activiteitenboekje staan activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden waar hulp bij nodig is. U kunt zich dan opgeven om bij bepaalde activiteiten te helpen. Het activiteitenboekje kunt u bekijken via deze link.

In de basisschoolapp kunt u het activiteitenboekje bekijken via de knop 'Acitiviteitenboekje'. 

Op dit moment bestaat de OR uit:

Sanne Nooijen, voorzitter

Monique van de Graft, penningmeester

Ilona van Moorsel, secretaris

 

Mireilla van Diepen, lid

Natasja Ermers, lid

Gowanny de Haas, lid

Patrick Ipenburg, lid

Clementien Migchels, lid

Karen van Oorschot, lid

Marie-José van Rossum, lid

Anne Smeets, lid

Linda Swinkels, lid

Nancy Vogels, lid

Patty Wilbers, lid

 

Email: ormuldershof@eenbes.nl