Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Hierdoor hebben de ouders en leerkrachten invloed en inspraak op het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad is verplicht voor elke basisschool. De taken en bevoegdheden staan duidelijk omschreven in het reglement van de MR.

 

Wie zitten in de MR?

Voorzitter        : Mark Smits (ouder)

Lid                     : Paul Swinkels (ouder)

Lid                     : Willeke Engels (ouder) 

Lid                     : Karin Uitenhoven (leerkracht)

Lid                     : Linda Dekkers (leerkracht)

Lid                     : Eric Raaijmakers (leerkracht)             

 

Wat doet een MR?

De MR vergadert zes maal per jaar. In de Muldermail staan de vergaderingen aangegeven. Tijdens de vergaderingen komen er verschillende onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn in een aantal gevallen vooraf vastgelegd. Uiteraard komen er ook onderwerpen die voor dat moment of nabije toekomst van belang zijn. Bv. het schoolplan wordt elk jaar verplicht besproken. Zo is er een dertigtal onderwerpen waarin de MR gekend wordt. Ook heeft de MR 2x per jaar overleg met het schoolbestuur. Om goed te functioneren binnen de MR zorgt de MR voor scholing van zijn leden.


Wat kunt u met de MR; de stem van de ouders?

Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Door praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. U heeft zelfs recht op medezeggenschap. Hierdoor kan de school rekening houden met uw wensen en ideeën. De MR biedt u de mogelijkheid om inspraak te krijgen over schoolse zaken. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt altijd schriftelijk of mondeling onderwerpen aankaarten die u van belang vindt voor de school. Dit kan gaan over pesten of over veiligheid van de school etc. De MR is het orgaan om dit aan te kaarten.

 

Klik hier voor het jaarverslag van schooljaar 2020-2021.

 

e-mail: mrmuldershof AT eenbes DOT nl

Jaarverslag GMR

 

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.

 

Klik hier voor het jaarverslag van de GMR voor schooljaar 2020-2021.