Schooltijden

Continurooster

Schooltijden 2022-2023

De groepen 1 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 08.30 - 14.30 uur.

Op woensdag gaat iedereen naar school van 08.30 - 12.00 uur.

 

Ochtendpauze

De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben een kwartier ochtendpauze van 10.15 - 10.30 uur.

 

Tussendoortje

Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind(eren) een gezond tussendoortje mee te geven. En bij dorstig weer een flesje met water.