Aanmelden (voor een rondleiding)

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

Nieuwe ouders kunnen hun kind aanmelden na een persoonlijk gesprek of rondleiding met de directeur. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Na het gesprek of de rondleiding vult u een formulier in. De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken.

Wennen op school

In de Wet Primair Onderwijs is geregeld dat een kind vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden tot het bereiken van de vierjarige leeftijd kan wennen voordat het kind definitief naar school komt.

Bij ons kan uw kind in het schooljaar 2022-2023, 5 dagdelen wennen. Het wennen start twee weken voordat uw kind vier jaar wordt.
Data en tijden krijgt u tijdig van de leerkracht te horen middels een welkomstkaart en welkomstboekje.  

Instromen kleuters 6-8 weken voor het einde van het schooljaar

Om het instromen voor een kind rustig te laten verlopen, hebben wij ervoor gekozen om kinderen die in de laatste zes tot acht weken (afhankelijk van de groepsgrootte) van het schooljaar vier jaar worden niet meer in te laten stromen. In de laatste 6-8 weken zijn er afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van ‘opstarten’. 

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen voor een warme overdracht. We nemen altijd contact op met de vorige school om informatie over het kind te krijgen. U bent van harte welkom voor een rondleiding en u kunt een kijkje nemen in de groep, waar uw kind een halve dag mag meedraaien. 

Contact

Wilt u graag een rondleiding of heeft u vragen over de aanmelding? U bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met Kim van Hout (kim.vanhout@eenbes.nl) of bel naar 0492-461309.