Techniek

Wat is techniek?

Techniek gaat over de dingen die mensen gemaakt hebben en nog steeds maken, als hulpmiddelen om in leven te blijven en het bestaan te vergemakkelijken en te verrijken. Onderwijs in techniek op de basisschool is een combinatie van doen en denken. Techniek stimuleert kinderen bij het ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan over tot actie. Hier regelmatig mee in aanraking komen, helpt kinderen hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen.

 

Hoe brengen we dit op De Muldershof in praktijk?

We proberen techniek zoveel mogelijk samen te laten gaan met andere vakgebieden. Daarbij maken we gebruik van:

 

1. Techniek in de rekenles

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de methode Rekenrijk. In les 8 van ieder hoofdstuk wordt meestal iets van techniek aangeboden. Om de kinderen beter bij deze lessen te betrekken, hebben we allerlei materialen op school, zodat de kinderen e.e.a. zélf proefondervindelijk kunnen vaststellen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf aan de slag gaan met

meetinstrumenten, met blokken, met spiegels, etc.

 

2. Constructiemateriaal

Op onze school zijn er diverse soorten constructiemateriaal aanwezig. Dit materiaal kan worden ingezet bij de technieklessen, tijdens de plusklastijden en op keuzemomenten.

 

3. Excursiedagen

Ieder jaar maken m.n. de bovenbouwgroepen (een) uitstapje(s) naar techniekevenementen. Bijvoorbeeld een bezoekje aan het vakcollege en een bezoek aan een molen.

 

4. Techniek bij de creatieve vakken

Door het aanbieden van diverse lessen maken de kinderen door de jaren heen kennis met verschillende materialen en

technieken. Er wordt dan een beroep gedaan op zowel de creatieve als de technische vaardigheden van de kinderen.

Uiteraard knutselen we ook vaak aansluitend bij het actuele thema, denk aan carnaval, Sinterklaas, Kerst, winter en projectweken.

 

5. Techniek bij de zaakvakken

Ook bij de wereldoriënterende vakken komt techniek regelmatig aan bod. Bij geschiedenis wordt bijvoorbeeld de bouw van een kasteel bekeken, de werking van een ophaalbrug. Tijdens de aardrijkskundelessen komt regelmatig de strijd tegen het water aan bod. (Bruggen, dijken en dammen worden dan onder de loep genomen.)

Bij het vak biologie/natuur gebruiken we ook de methode Wijzer. Het is een methode die natuur en techniek aantrekkelijk en herkenbaar maakt voor kinderen. De practicumlessen maken het voor de kinderen mogelijk om zélf aan de slag te gaan.

6. Techniektorens

Deze torens bevatten materialen waarmee alle gebieden (constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie, etc.) worden behandeld in doorlopende leerlijnen. Het is vooral veel “zelf doen” voor de kinderen.

 

Er zijn 3 torens: één toren voor groep 1 en 2, één toren voor groep 3, 4 en 5 en één toren voor groep 6, 7 en 8.
Voor iedere jaargroep zijn er 10 lessen beschikbaar. Deze torens bevatten in totaal dus 80 technieklessen. Deze lessen voeren de kinderen meestal in een klein groepje uit. 

Enkele voorbeeldenlessen:

▪ energieverbruik vergelijken;

▪ een stroomkring maken;
▪ tandpasta maken;
▪ katrollen bekijken en zelf maken;

▪ windkracht;                                                   
▪ hippe haargel maken;
▪ de aandrijving van een auto.