Kindgesprekken

Al enige tijd hebben we op school de ambitie om met kindgesprekken aan de slag te gaan. Een kindgesprek houdt in dat er een gesprek tussen de leerling en de leerkracht plaatsvindt, waarin de leerling meer inzicht krijgt in zijn/ haar kwaliteiten en leerpunten. Tijdens 'n kindgesprek zal de leerling tot een eigen leerdoel komen waaraan hij/ zij de periode erna kan werken. Kinderen zullen hierdoor meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Vorig schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar hoe zo'n kindgesprek er in de praktijk uit moet gaan zien. We hebben leerkrachten, ouders (ouderbetrokkenheidscommissie) en leerlingen (leerlingenraad) bij dit onderzoek betrokken. In het schooljaar 2019-2020 willen we hiermee gaan starten. In totaal vinden er twee kindgesprekken plaats per schooljaar. Het eerste gesprek rond de herfstvakantie en het tweede gesprek zal rond de carnavalsvakantie plaatsvinden.