Onze school

'Wat is nu eigenlijk een brede school?' vragen mensen soms. Voor ons betekent het vooral: samenwerking.

 

Wij werken samen met: Goo(voor- en naschoolse opvang), Stippel (peuterspeelzaal), De Lage Beemden (bibliotheek) en Het Klokhuis (OBS). We bouwen voortdurend verder aan nieuwe contacten. Wij blijven ons ontwikkelen, zodat onze brede school meer inhoud krijgt.

Basisschool De Muldershof is een school waar veel geleerd wordt en waar echt aandacht is voor de kinderen. Wij als leerkrachten zijn zeer gemotiveerd en zetten ons voor 100% in om goed onderwijs te geven aan uw kind.

Onze kernwaarden

 

Betrokken

Door onze betrokkenheid bij de leerlingen en hun ouders, creëren we een warm pedagogisch klimaat. We werken doelgericht en dagen uit tot een actieve leerhouding; We hebben oog voor de eigenheid van de kinderen en sluiten daar bij aan.

Professioneel

Leerlingen leren planmatig en doelgericht samen. Met de leerkracht en met elkaar. We werken doelgericht en dagen leerlingen uit tot een actieve leerhouding: leren doelen stellen, leren reflecteren en we stimuleren eigen verantwoordelijkheid. Het leerkrachtenteam ontwikkelt zich voortdurend; gezamenlijk en individueel.

Samen

Samen leer je meer dan alleen en samen kom je verder. Dit geldt voor alle betrokkenen bij ons op school: leerlingen, leerkrachten en ouders. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en in een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol met elkaar en de omgeving om. Op onze school werken de kinderen samen via coöperatieve werkvormen.

Toekomstgericht

Wij werken met DenkBeelden en coöperatieve werkvormen, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. We stimuleren kinderen tot het maken van eigen keuzes en zelfstandigheid. De leerlingen uit groep 8 nemen deel aan de start- en rapportgesprekken, dit als voorbereiding op het VO. Teamleden maken gebruik van elkaars kwaliteiten en zijn in ontwikkeling.

Eigenheid

Onze school kenmerkt zich door rust, structuur, duidelijkheid en een warm pedagogisch klimaat waarin kinderen en ouders zich welkom voelen. Bij ons op school leren de kinderen met beelden, we werken met DenkBeelden en coöperatieve werkvormen. Zo sluiten we aan bij het leren van kinderen in de 21ste eeuw. Deze wijze van leren geeft handen en voeten aan ons onderwijs op een onderbouwde, duurzame, toekomstbestendige en innovatieve wijze.