Toets natuur & techniek

Op dinsdag 7 juni zal de toets van thema 5 ( Kracht en beweging) worden afgenomen.