Algemene informatie groep 6

In dit document vindt u meer informatie over de gang van zaken in groep 6.