augustus

Open dag nieuwe ouders

De Muldershof biedt kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat, waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien. Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen en de behoefte aan waardering - van en voor anderen - vormen een belangrijke basis waarop uw kind zich kan ontwikkelen tot een positief-kritische, zelfstandige en sociaalvaardige medeburger. 

 

Twee keer per jaar is er een open dag gepland voor nieuwe ouders welke op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Ouders kunnen samen met hun kind(eren) op deze Open dag komen kijken tijdens een gewone lesdag.

Naar overzicht