Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Nieuwe ouders kunnen hun kind aanmelden in een persoonlijk gesprek met de directeur. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Na het gesprek vult u een formulier in. De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken.

Wennen op school

In de Wet Primair Onderwijs is geregeld dat een kind vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden tot het bereiken van de vierjarige leeftijd kan wennen voordat het kind definitief naar school komt.


Bij ons kan uw kind 8 dagdelen wennen. Het wennen start twee weken voordat uw kind vier jaar wordt.

Data en tijden krijgt u tijdig van de leerkracht te horen. 

Instromen kleuters tot 1 juni

Wordt uw kind 4 jaar na 1 juni? Dan stroomt uw kleuter in principe in na de zomervakantie.

Vanaf 1 juni loopt het schooljaar op zijn einde: er zijn dan afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van ‘opstarten’. Uw kind kan voor de zomervakantie wel alvast komen wennen.

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen voor een warme overdracht. We nemen altijd contact op met de vorige school om informatie over het kind te krijgen. U bent van harte welkom voor een rondleiding en u kunt een kijkje nemen in de groep, waar uw kind een halve dag mag meedraaien. 

Contact

Wilt u graag een rondleiding of heeft u vragen over de aanmelding? U bent van harte welkom, neem gerust contact met ons op.