José Smits

Intern Begeleider

jose.smits AT eenbes DOT nl

Mijn naam is José Smits en ik ben inmiddels 20 jaar werkzaam op basisschool de Muldershof. Eerst als leerkracht daarna als ib’er en coach. In mijn werk vind ik het belangrijk te kijken naar de kwaliteiten en talenten van kinderen en leerkrachten. Wat hebben zij nodig om te komen tot goed onderwijs. In coachende en oplossingsgerichte gesprekken met de leerling en de leerkracht  gaan we samen aan de slag met het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling. We zoeken naar kansen en mogelijkheden voor het kind. De rol van de ouders speelt hierin een belangrijke rol. Ik zie ouders als belangrijke gesprekspartner bij het in kaart brengen van wat een kind nodig heeft. Verder ben ik ervan overtuigd dat een kind zich pas goed kan ontwikkelen als het goed in zijn/haar vel zit. Op onze school is het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind verweven in ons onderwijssysteem.

 

De Muldershof is een lerende organisatie waarin professionaliteit hoog in het vaandel staat. Om het leren intensiever en aantrekkelijker te maken, gebruiken wij coöperatieve werkvormen en Denkbeelden. Alle kinderen worden op deze manier actief bij het onderwijs betrokken. En dat is mijn visie: alle kinderen moeten de kans krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen! Een visie die aansluit bij het motto van onze school: een school waar ieder kind zijn draai moet kunnen vinden.

Werken op De Mulderhof is elke dag weer een uitdaging voor mij. Mocht u nieuwsgierig geworden zijn dan kunt u altijd contact opnemen, ik ben graag bereid onze visie en werkwijze nader met u te bespreken.

 

Naar overzicht