Woningspelen op Kindcentrum Beekrijk locatie MULDERSHOF

Afgelopen vrijdag, 17 april, zou er op de Muldershof eigenlijk de jaarlijkse Koningsspelen plaats hebben gevonden.

 

Omdat we het zó jammer vinden dat deze dit jaar niet door kunnen gaan, hebben enkele leerkrachten zich ingespannen om deze Koningsspelen onder te dompelen in zogenaamde Woningspelen. Ze hebben letterlijk alles uit de (kleding)kast gehaald en hebben voor onze kinderen van de Muldershof bekende Nederlandse topsporters bereid gevonden om challenges te bedenken in een drietal niveaus (onderbouw, middenbouw, bovenbouw). Onder andere Ronald Koeman zal de kinderen uitdagen voor een voetbal challenge, Rico Verhoeven heeft enkele boks challenges voorbereid en Mark Huizinga zal enkele judo challenges voordoen. Dit zijn slechts enkele namen van topsporters die voor de kinderen naar onze school zijn afgereisd. Om alle challenges bij de kinderen thuis te laten komen, is een uitzending van het NOS sportjournaal van de Muldershof gemaakt. Deze uitzending is voor alle kinderen en ouders van onze school te bekijken op vrijdag 24 april. Op deze manier kunnen kinderen vanaf thuis tóch een sportieve dag hebben. Met de Woningspelen zal ook de meivakantie worden ingeluid. Veel plezier en sportieve groetjes!

 

Team de Muldershof