Brainportkrant

De Muldershof is nu voor het tweede jaar een aspirant Brainportschool. Wat houdt Brainport Onderwijs eigenlijk in? Brainportscholen kenmerken zich door de samenwerking met allerlei partijen in de regio, ook met andere Brainportscholen. In de samenwerking tussen de Brainportscholen staan de kenmerkende principes van Brainport Eindhoven (innovatie, kennisdeling, samenwerking) centraal. Samen zoeken de leerkrachten naar vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. Elke school geeft hier, binnen de kaders, vorm aan vanuit de eigen identiteit van de school. Er zijn vijf pijers opgesteld die leidend zijn voor het basisonderwijs: contextrijke leeromgeving, 3-O leren, internationalisering, professionalisering van leerkrachten, samenwerken en delen.

 

Brainportonderwijs kun je integreren in je onderwijs, maar wij willen er extra aandacht aan besteden d.m.v. thematisch werken. In het begin van dit schooljaar is er een week geweest met het thema 'Recreatie' en nu een periode met het thema 'Feest en cutuur'. De krant geeft een inkijk in wat de kinderen op school allemaal hebben gedaan, ervaren en geleerd.

 

Brainportkrant - Cultuur & Feest