Schooljaar 2019 - 2020

Open dag nieuwe ouders

De Muldershof biedt kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat, waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien. Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen en de behoefte aan waardering - van en voor anderen - vormen een belangrijke basis waarop uw kind zich kan ontwikkelen tot een positief-kritische, zelfstandige en sociaalvaardige medeburger. 

 

Zien wij u ook op woensdag 11 maart tussen 08.30 - 12.00 uur? U bent van harte welkom!

Naar overzicht